Eén organisatie voor jeugdgezondheidszorg

Foto: GGZ Gezondheidszorg.

Sinds 1 januari 2020 is er in Zuid-Limburg één organisatie voor jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders: Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Dit is een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Oude situatie
De 16 gemeenten in Zuid-Limburg vinden het belangrijk dat hun jeugdige inwoners gezond en veilig kunnen opgroeien. Zij zorgen ervoor dat ouders en kinderen op 25 locaties in heel Zuid-Limburg gebruik kunnen maken van jeugdgezondheidszorg.

Voorheen konden ouders met hun kind van 0 tot 4 jaar terecht bij Envida (Maastricht/Heuvelland), Meander (Parkstad) of Zuyderland (Westelijke Mijnstreek). De GGD verzorgde de jeugdgezondheidszorg voor jeugd van 4 tot 18 jaar. Per 1 januari 2020 is de hele jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18-jarigen ondergebracht bij de GGD.

Dezelfde medewerkers en locaties
Bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werken dezelfde medewerkers als bij de voormalige jeugdgezondheidszorg-organisaties. Ook de locaties zijn niet veranderd.

De vaccinaties, de periodieke controles, de aanwezigheid van de jeugdgezondheidszorg op scholen, de ondersteuning die kinderen of ouders krijgen, het blijft allemaal doorlopen. Ook aan de toegang die ouders van kinderen tot 12 jaar hebben tot Mijn Kinddossier verandert niets.

Waarom één organisatie?
Voor ouders en kinderen is het fijner om bij dezelfde organisatie en bij dezelfde deskundigen één keer hun verhaal te vertellen. Omdat alle kinderen in een gezin onder hetzelfde team vallen, kan de jeugdgezondheidszorg nog beter gezinsgericht werken.