Wat verandert er in 2020 voor uw eigen bijdrage Wmo in Maastricht?

Foto: Pixabay.

Vanaf 2020 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf dan wordt het abonnementstarief Wmo ingevoerd.

De veranderingen
In Maastricht geldt dan het volgende.

 • De eigen bijdrage is lager dan in de meeste gemeenten in het land. De gemeenteraad heeft dit besloten.
  In 2019 was de eigen bijdrage maximaal € 14,00 per 4 weken (28 dagen). In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 15,20 per maand. Het gevolg is dat u in 2020 maar 12 facturen per jaar krijgt, in plaats van 13 facturen per jaar. Het bedrag is echter bijna hetzelfde. Het verschil is €0,50 per jaar.
 • In 2020 verandert ook het moment waarop u de factuur krijgt. Eerder kreeg u de factuur een aantal weken nadat u de hulp of ondersteuning had ontvangen. In 2020 krijgt u de factuur in dezelfde maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt.
  Wanneer hoef ik geen eigen bijdrage te betalen?
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is tenminste een van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u ook in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.

Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u de Wmo-bijdrage niet.In de volgende gevallen betaalt u ook geen Wmo-bijdrage:

 • voor rolstoelen.
 • Vervoer op Maat via Omnibuzz.
 • Woningaanpassingen in algemene ruimten die gedeeld gebruikt worden.
 • Wmo-maatwerkvoorzieningen voor minderjarigen (behalve woningaanpassingen).

Verder lezen en kijken
Wilt u meer weten over de Wmo in 2020? Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie.

Reacties