Envida en Wonen Limburg zetten zich samen in voor een zorgvriendelijke wijk

Foto: © Wonen Limburg.

Met het ondertekenen van de maatschappelijke alliantie bekrachtigen Wonen Limburg en zorgorganisatie Envida dat ze strategische partners zijn. Wij willen ons gezamenlijk inzetten voor een samenleving waarin er voor iedereen een thuis is. Waar iedereen ertoe doet. En waar het voor iedereen goed en veilig wonen is. De samenwerking tussen Wonen Limburg en Envida wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van drie jaar.

Een thuis voor iedereen
De samenstelling van wijken verandert. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en de woon- en leefomgeving groeit mee met de behoeften van de ouderen. Het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt toe. Mensen die voorheen in een instelling woonden, worden gestimuleerd zelfstandig te gaan wonen. En mensen die voorheen (tijdelijk) naar een instelling verhuisden, blijven nu zelfstandig wonen met begeleiding, ondersteuning en zorg in de wijk. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg: “Wonen Limburg en Envida zien en erkennen deze dynamiek en realiseren zich dat de vitaliteit van wijken en buurten bepaalt of iedereen ook echt een plek heeft in de wijk of buurt. Wij zien een vitale buurt als een omgeving waarin mensen zich thuis voelen, betrokken zijn met elkaar en voor elkaar klaar staan.”

Elkaar nodig in de wijk
Wonen Limburg en Envida willen, in de buurten waarin zij beiden actief zijn, meer samenwerken op de strategische thema’s. Roger Ruijters, bestuurder van Envida: “De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op de thema’s buurtgericht werken, vastgoed en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit elk van die thema’s kijken we naar de gezamenlijke inzet van bijvoorbeeld personeel en middelen. Concreet betekent dit dat de organisaties samen aan de slag gaan in een buurt/complex waar leefbaarheid, veiligheid of vitaliteit in het geding zijn. Samen met bewoners/cliënten en (eventuele) andere partijen bepalen we wat we willen bereiken en op welke manier.”

Aandacht voor verduurzaming
Ook onderdeel van de strategische samenwerking is aandacht voor verduurzaming. Zo zullen in de beoogde verbouwingen van huidige zorgpanden energieneutrale gebouwen gerealiseerd worden en worden in de bestaande gebouwen zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen genomen.

© Wonen Limburg.