Aantal nieuwbouwwoningen Limburg het laagst in 2022

Foto: © Pixabay.

In de provincie Limburg zijn er dit jaar, afgezet naar het aantal inwoners, het kleinste aantal nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De toename van de woningvoorraad kwam daarmee ook onder het Nederlandse gemiddelde uit. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2022, onder de loep nam.

Per 100.000 inwoners kwamen er in Limburg slechts 239 woningen bij, terwijl er in Nederland gemiddeld 295 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. De toename van de woningvoorraad is hiermee maar liefst 20% kleiner dan gemiddeld.

Nieuwbouw Limburg - verschillen tussen provincies.png

Kleinste toename nieuwbouwwoningen
Met een toename van slechts 182 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners, komt Limburg op het gebied van nieuwbouw zelfs 34 procent onder het Nederlandse gemiddelde uit. Daarmee is Limburg de provincie waar er het kleinste aantal nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners zijn bijgekomen.

Woningvoorraad Limburg - verschillen tusssen provincies.png

Grote verschillen per provincie
Afgezet naar het aantal inwoners blijft de toename van de woningvoorraad het meest achter in de provincies Zeeland, Friesland en Zuid-Holland. In de provincies Flevoland, Groningen en Utrecht is de woningvoorraad per 100.000 inwoners het meest toegenomen.

Naast de provincie Limburg blijft het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners ook het meest achter in de provincies Drenthe en Gelderland.

In de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht is het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners het grootst.

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2022/