Stelling; Moet er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komen?

Foto: © Pixabay.

De vuurwerkdiscussie lijkt verhitter gevoerd te worden dan ooit. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de nationale politie pleiten voor een vuurwerkverbod. Andere partijen noemen dit onwenselijk en onhaalbaar. Wat vind jij?

Jaarlijks belanden honderden mensen op de spoedeisende hulp en worden politie en hulpverleners belaagd met vuurwerk. Maar waar de regels rond het afsteken van vuurwerk elk jaar strenger lijken te worden en onder burgers steeds meer draagvlak ontstaat voor strengere handhaving, zeggen de meeste Nederlanders hier in de praktijk weinig van te merken. Wordt het daarom niet tijd voor een landelijk verbod?

Hulpdiensten en artsen pleiten al jaren voor een verbod van consumentenvuurwerk. Zij zien de negatieve gevolgen of worden zelfs belaagd met vuurwerk tijdens hun dienst. Ook steeds meer burgemeesters willen een verbod. Professionele vuurwerkshows zouden een hoop ellende en ongeregeldheden voorkomen.

Politiek
Regeringspartijen VVD en CDA willen voorlopig niet aan een algemeen vuurwerkverbod. Dit ondanks de oproep daartoe van de politie. Nationaal politiechef Erik Akerboom zei op 1 januari dat het ‘onacceptabel’ is dat er weer veel geweld is gebruikt tegen hulpverleners.

Dat hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk noemt ook VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz bij RTL Nieuws ‘onacceptabel’. Alleen ziet zij een vuurwerkverbod niet als oplossing. ‘Dat staat daar los van. Keihard straffen is de enige optie.’

‘Een algemeen knalverbod zal zonder intensivering van de handhaving niet helpen,’ zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Bij een verbod zit volgens hem de ‘brave en getrouwe burger’ zonder vuurwerk, terwijl relschoppers aan de haal gaan met vuurwerk dat illegaal is gekocht.

Van Dam benadrukt dat zijn partij in 2019 wat ‘is geschoven’ en een verbod wilde van zogenoemde single shots, een plastic huls waaruit een lichtkogel wordt geschoten die in de lucht hard knalt.

Stelling
Er moet een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komen?
Eens; Vuurwerk is gevaarlijk en geeft veel overlast.
Oneens; Het is niet haalbaar. Er zijn betere oplossingen, zoals meer voorlichting en vuurwerkvrije zones.

Reacties