Subsidie Filmfestival 2020

Foto: © Pixabay.

Het college van burgemeester en wethouders heeft na vaststelling van de gemeentebegroting op 15 november 2016 een besluit genomen over alle ingediende subsidieaanvragen 2017-2020. Een daarvan was de subsidieaanvraag voor het ’jaarlijks filmfestival’.

De organisatie aan wie de subsidie voor een jaarlijks filmfestival is toegekend, is gestopt met de organisatie ervan. Daarom is de organisatie van een filmfestival opnieuw opengesteld voor (uitsluitend) het jaar 2020.

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 27.081. U kunt tot uiterlijk 15 februari 2020 een aanvraag indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ter attentie van de heer Herman van Asselt.

U kunt bij hem de lijst met criteria opvragen waaraan de aanvragen worden getoetst. Tevens is via hem het format verkrijgbaar voor de subsidieaanvraag: [email protected], 06 15 30 95 44.

Behalve de criteria zijn ook de volgende aandachtspunten bij de beoordeling van de aanvraag van belang. Het festival:

  • sluit aan bij de bestaande initiatieven van filmfestivals in de (eu)regio
  • heeft een eigen profiel binnen het (eu)regionale aanbod van filmfestivals
  • biedt onderdak aan films van zowel ervaren professionals als aankomende talenten
  • kent een programmering die aansprekend is voor een weloverwogen publieksgroep
  • kent een uitgewerkte strategie om deze publieksgroep te bereiken.