Evaluatie MVV: verbinden, vertrouwen herstellen, samen aan de slag.

Foto: © MVV via Twitter.

Zoals aangekondigd heeft het bestuur van MVV Maastricht de winterstop gebruikt om de teleurstellende eerste seizoenshelft te evalueren. Dit heeft geleid tot diverse conclusies. Graag informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen.

Op basis van de sportieve resultaten zijn indringende gesprekken gevoerd met hoofdtrainer Fuat Usta. Wij hebben het vertrouwen dat Fuat en technische staf met een gemotiveerde spelersgroep dit seizoen kan afmaken en de weg naar boven weet te  vinden.

Paul Penders heeft zich met veel toewijding ingezet voor MVV. De conclusies uit de evaluatie zijn voor Paul Penders aanleiding per direct zijn functie als algemeen directeur neer te leggen omdat hij onvoldoende perspectief in de toekomst ziet. Het contract met Paul wordt in onderling overleg ontbonden. In de komende periode wordt een profiel  opgesteld voor een nieuwe algemeen directeur en zal de werving gestart worden. Diverse taken die tot de functie van algemeen directeur behoren zullen tijdelijk door bestuursleden worden gecoördineerd. Hierbij wordt verbinding gelegd met de vereniging MVV, sponsors, supportersgroepen en andere stakeholders om via een structuur van kennisgroepen in gezamenlijkheid de schouders te zetten onder vernieuwing en verbetering. Het gaat dan om onderwerpen als: supportersbeleid, commercie, veiligheid, financiën, interne organisatie en maatschappelijke zaken. Technische zaken wordt verder onder leiding van Ron Elsen vormgegeven. Het jeugdbeleid staat hier nadrukkelijk op de agenda. Mutaties in de selectie zullen waar nodig en haalbaar worden doorgevoerd, zodat de kwaliteit in de spelersgroep wordt
verbeterd en er perspectief is op betere resultaten.

Het bestuur kent momenteel 2 vacatures. Deze worden met hoge prioriteit ingevuld met bekwame personen. De werving hiervoor loopt. Met deze maatregelen beogen we bedrijfsprocessen te optimaliseren, commercie een extra push te geven, vertrouwen te herstellen naar supporters en sponsors, sportieve resultaten te stimuleren. Dat alles door actief de verbinding te maken met alle gremia rondom de club. Dus: vertrouwen herstellen en samen aan de slag voor één gezamenlijk doel: MVV Maastricht! En natuurlijk blijven we werken naar de bekende stip op de horizon. De gesprekken met partners voor een strategische samenwerking lopen door. Tegelijkertijd staan we open voor belangstelling van investeerders om meer financiële slagkracht te krijgen.