Meer vervuiling en ratten bij Maastrichtse milieuperrons

Foto: Milieupark Beatrixhaven - © Rd4

Wakker Dier –  Het aantal meldingen over vervuilde milieuperrons in Maastricht is in 2022 met 162 procent gestegen ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2021 is er sprake van een stijging van 8 procent.

In de maanden juli en augustus van dit jaar waren er ongeveer drie keer zoveel meldingen als in diezelfde maanden in 2021. Dat heeft wethouder John Aarts (Stadsbeheer) geantwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Jules Vaessen (Partij voor de Dieren). Ook is er volgens de gemeente sprake van intensere aanwezigheid van ratten bij milieuperrons ‘die moeilijk onder controle is te krijgen’.

Volgens wethouder Aarts ‘is een directe link met de wijziging van de inzamelfrequentie (van huishoudelijk afval) echter niet te leggen’. Ook antwoordt het college ontkennend op vragen van de Partij voor de Dieren of toegenomen dumping bij milieuperrons ontstaan is door het plaatsen van niet transparante omheiningen en gebruiksonvriendelijke papierbakken met een zeer kleine opening. Volgens de wethouder kunnen de toegenomen afvaldumping en aanwezigheid van ratten bij milieuperrons het gevolg zijn van ‘coronalockdowns en het thuiswerken dat tot meer huishoudelijk afval heeft geleid’.

De Partij voor de Dieren merkt echter op dat begin 2022 vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven. “Dat het aantal meldingen van vervuilde milieuperrons deze zomer is verdrievoudigd, kan nooit het geval zijn van coronamaatregelen die toen al lang niet meer golden. De gemeente moet kritisch kijken naar de wijzigingen die zij zelf heeft doorgevoerd. De openingen van de papierbakken zijn verkleind. Milieuperrons zijn gebruiksonvriendelijker gemaakt en daardoor meer vervuild. Dat is niet de manier om afvalscheiding en recycling te bevorderen. De Maastrichtse ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn wordt met dit beleid in gevaar gebracht,” zegt fractievoorzitter Jules Vaessen. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de meest omstreden wijzigingen in het afvalbeleid terugdraait, totdat er een nieuw en afvalbeleid is vastgesteld dat naar tevredenheid werkt.

De Partij voor de Dieren pleit voor méér, gebruiksvriendelijke en toegankelijkere milieuperrons in Maastricht, voorzien van betere aanwijzingen over welke materialen nu precies in welke bak mogen. Ook wil Vaessen meer handhavers en afvalcoaches bij milieuperrons om mensen te stimuleren hun afval op de juiste manier te scheiden en aan te bieden.

Volgens de gemeente is de beschikbare handhavingscapaciteit de afgelopen tijd vooral ingezet in de binnenstad, ‘voor de aanpak van verkeerd aangeboden restzakken’. Vanaf 11 oktober is weer meer capaciteit beschikbaar en ‘zullen er ook weer meer controles gaan plaatsvinden op de milieuperrons’. De wethouder zegt bovendien toe dat het verwijderde milieuperron op de Burgemeester Van Oppenstraat wordt vervangen door een nieuw milieuperron op de Edisonstraat, wat de druk op het milieuperron aan de Terblijterweg moet verminderen.