Veiligheid Tihange volgens officiële Duitse studie niet gewaarborgd

Foto: Sem Shayne

De Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks heeft de Belgische regering gevraagd om de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 stil te leggen zolang er vragen blijven bestaan over hun veiligheid.

Tihange 2 en Doel 3 (vlak over de grens bij Noord-Brabant) zijn de twee ‘scheurtjesreactoren’ die in de zomer van 2012 werden stilgelegd. Na uitgebreid onderzoek gaf het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan de uitbater van de kerncentrales, Engie Electrabel, in november 2015 toestemming de centrales opnieuw op te starten. De problemen in Doel en Tihange zorgen al enige tijd voor onrust in Duitsland, waar het besluit is genomen om tegen 2022 alle commerciële kerncentrales te sluiten. Al in een eerder stadium drong de gemeente Aken, met in haar kielzog Maastricht, Heerlen en andere Zuid-Limburgse gemeenten, er bij de Belgen op aan de kerncentrales te sluiten.

Minister Hendricks zegt nu dat er in Doel 3 en Tihange 2 bijkomende tests moeten gebeuren. Ze wijst erop dat de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid (Reaktorsicherheitskommission, RSK) niet kan bevestigen dat de twee reactoren over voldoende veiligheidsreserves beschikken als er nieuwe defecten zouden opduiken. ,,Daarom denk ik dat het goed zou zijn mochten deze (centrales) van het net gehaald worden, ten minste tot verdere onderzoeken afgerond kunnen worden”, zegt Hendricks in een verklaring. Volgens haar zou het ontkoppelen van de twee reactoren ,,tonen dat België de bezorgdheid van zijn Duitse buren ernstig neemt”.

Visé

In navolging van diverse steden in Zuid-Limburg en Duitsland – waaronder Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Aken – heeft nu ook de gemeenteraad van Visé unaniem een motie aangenomen tegen de levensduurverlenging van Tihange 1 en het opnieuw opstarten van Tihange 2. De gemeenteraad vindt onder meer de gevaren van de ‘ scheurtjesreactor’ Tihange 2 te groot en onverantwoord om deze nog langer te laten doordraaien. Visé is daarmee de eerste Belgische gemeente die zich zo nadrukkelijk tegen de levensduurverlenging van Tihange 1 en het opnieuw opstarten van Tihange 2 uitspreekt.

Reactorwanden

Het Duitse persagentschap DPA wist te melden dat de RSK-studie waar de minister van Milieu Hendricks naar verwijst er gewag van maakt dat na de stresstesten waaraan Doel 3 en Tihange 2 onderworpen zijn ,,nog vragen open blijven”, met name over de resistentie van de reactorwanden.
Begin februari kwamen België en Duitsland overeen om kruisinspecties te organiseren van elkaars kerncentrales. In de schoot van een werkgroep worden op regelmatige basis gegevens uitgewisseld over de werking van de centrales. Volgens het kabinet van Hendricks werden Doel 3 en Tihange 2 eerder deze maand besproken en was zowel België als Duitsland gewonnen voor verdere analyse van hun veiligheid.
De Belgische politieke partijen Ecolo en Groen vragen de regering in Brussel om op de Duitse vraag in te gaan en om transparant te communiceren over de veiligheidsproblemen in de reactoren. ,,Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt”, aldus Kristof Calvo van Groen. Hij vindt de vraag van Duitsland een gewichtig politiek feit. ,,Het wordt tijd dat ook onze regering die conclusie trekt, de versleten kerncentrales begint te sluiten en een toekomstgericht en duurzaam energiebeleid uittekent”.