Over vuurwerk; Afsteektijden, vuurwerkzak en overlast

Foto: © Pixabay.

Een gezellige jaarwisseling voor iedereen. Dat is het doel. Daarom in dit artikel alle informatie rondom vuurwerk afsteken en opruimen op een rij. Want oud en nieuw is pas echt leuk, als we Maastricht schoon, heel en veilig houden.

Afsteektijden vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag dit jaar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Overlast van vuurwerk
Heeft u vragen, opmerkingen of ervaart u overlast? Neem dan contact op via 14 043. Bij overlast kunt u ook een melding maken via de Maastricht Meldt App.

Jongeren en vuurwerk
Praat over wat mag en wat niet mag. Voor veel kinderen en jongeren is oud en nieuw een leuke en spannende periode. Maar zijn zij zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk? Tips voor ouders en regels voor het afsteken van vuurwerk vindt u op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html.

Dieren en vuurwerk
Een feest voor iedereen is ook een feest voor de huisdieren in de buurt. Op www.dierenbescherming.nl/vuurwerkactie krijgt u tips om de jaarwisseling ook voor hen prettig te laten verlopen.

Tijdens de laatste weken van december zijn de hondenpoepbakken dicht om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De hondenpoepzakjes kunt u in de vuilniszakken stoppen die aan de bakken hangen. In de eerste week van januari worden de bakken weer open gemaakt.

Vuurwerk opruimen
Als u uw vuurwerk ophaalt bij een officieel vuurwerkverkooppunt in Maastricht krijgt u een vuurwerk-restzak cadeau. U kunt de gratis zak ook ophalen bij het GemeenteLoket. In die zak kunt u de resten van vuurwerk stoppen. Zet de zak bij het restafval in de eerste weken van het jaar (kijk op uw afvalkalender).

Door de vuurwerkresten op te ruimen kunnen kinderen geen vuurwerkresten oprapen en afsteken. Ook bevat vuurwerk zware metalen die giftig zijn voor dieren en schadelijk voor planten. Ruim daarom de vuurwerkresten snel op. Zo zorgt u bovendien dat de metaalresten niet in de bodem of het oppervlaktewater komen. Pak bijvoorbeeld samen met uw buren een bezem en veeg de straat schoon. Het perfecte moment om hen meteen een prettig nieuw jaar te wensen. Tip: maak vuurwerkafval eerst goed nat voordat u het opruimt.

Reacties