Risico’s voor Limburg: hoe blijven we samen veilig?

Foto: ©Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De recente onweersbuien en extreme regenval die zorgden voor code oranje in heel Limburg zullen we de komende jaren vaker zien, net als droogte en natuurbranden. Extreem weer is één van de risico’s die zijn benoemd in het risicoprofiel dat door de twee Limburgse veiligheidsregio’s is vastgesteld.

Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld door de besturen van beide veiligheidsregio’s en omvat een overzicht van de potentiële risico’s binnen alle Limburgse gemeenten. Het profiel geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Dit nieuwe risicoprofiel is afgestemd met de burgemeesters, gemeenteraden en de (crisis)partners waarmee de veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid-Limburg samenwerken.

Welke risico’s zijn er?         
In het risicoprofiel zijn 43 verschillende risico’s opgenomen die zijn ingedeeld in zeven thema’s. Eén van deze thema’s is natuurlijke omgeving waaronder bijvoorbeeld extreme regenval en een hittegolf vallen. Binnen dit thema is ook hoogwater een blijvend risico voor Limburg. Bij gebouwde omgeving zijn risico’s op het gebied van brand in binnensteden of grote (zorg)instellingen opgenomen. De risico’s van uitval van voorzieningen zoals elektriciteit, water of internet zijn samen met de vitale partners geanalyseerd. Ook ongevallen op weg, water of spoor en risico’s van incidenten met gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht. Ten opzichte van het vorige risicoprofiel is er ook een aantal nieuwe risico’s opgenomen zoals terrorisme, grootschalige cyberdreiging of het ontstaan van maatschappelijke onrust door bijvoorbeeld een zedenzaak of polarisatie.

Wat doet de overheid? 
De veiligheidsregio’s, gemeenten en andere organisaties zoals Waterschap Limburg, Enexis en ProRail werken nauw samen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op incidenten. Ze maken bestrijdingsplannen en ze oefenen samen met de hulpdiensten en andere partners met mogelijke scenario’s.

Wat kun je zelf doen?
In Limburg zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je als inwoner van Limburg weet welke risico’s er spelen in jouw omgeving en wat je zelf kunt doen als er iets gebeurt. Als je een NL-Alert ontvangt bijvoorbeeld, want dat betekent dat er acuut gevaar dreigt. Zorg dat je goed bent voorbereid op eventuele noodsituaties. Daarmee kan je veel problemen zelf voorkomen. Op limburg-veilig.nl staat meer informatie over wat je zelf kunt doen bij een ramp of crisis. Ook is daar het risicoprofiel te vinden met een overzicht van alle risico’s. Zo werken we samen aan een veilig Limburg.

Reacties