Provincie Limburg zoekt lid voor de Raad van Advies van Kennis-as-project LIME

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht , academisch ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.
De Provincie Limburg is op zoek naar een lid voor de Raad van Advies van Kennis-As project LIME – Limburg Meet.

Bron: Provincie