Fietspad zonder grenzen tussen Lanaken en Maastricht

Foto: Gemeente Maastricht.

Woensdag is er een nieuw fietspad geopend tussen Lanaken en Maastricht. Dit fietspad is 3,2 km lang en ligt tussen Smeermaas en Veldwezelt enerzijds en Malberg en Oud-Caberg anderzijds. De route doorkruist de landsgrens 7 keer. Dit is voor zover bekend uniek voor beide landen. Het nieuwe fietspad krijgt een rustplek op de plek waar ooit een Karolingisch fort stond. Hiermee is de grensstreek een nieuwe, toeristische attractie rijker.

Fietspad als natuurlijke verbinding
In het project Albertknoop werken Lanaken en Maastricht aan een bedrijventerrein dat past in de omgeving. Onderdeel daarvan is een nieuwe natuurverbinding van ongeveer 13 hectare. Hier is nu een fietspad aangelegd (zie foto).

In totaal komt er ongeveer 3,2 km fietspad met een breedte van 3 meter bij. Het fietspad is door Toerisme Limburg opgenomen in het recreatieve en functionele fietsroutenetwerk.

Plek om te appen
Het nieuwe fietspad komt langs een archeologische vindplaats van een Karolingisch fort uit de vroege middeleeuwen. Deze kwam aan het licht bij opgravingen voor leemontginning. Dit wordt nu een rustplek. Via een app kunnen bezoekers digitaal de geschiedenis van het gebied ontdekken. De app is onderdeel van het project Archeo Route. Dit project maakt archeologische vondsten op een eigentijdse manier zichtbaar en vertelt de verhalen die schuilgaan achter de vindplaatsen in Limburg. Het is de eerste keer is dat er een Archeo Route-project in Vlaanderen wordt ontwikkeld. Een primeur dus.

Een groene wal rond de steenfabriek
De teruggeplaatste grenspaal vormt het sluitstuk van de grondwerken rondom de steenfabriek Wienerberger, die in 2015 zijn begonnen. De grenspaal stond een aantal jaren in het depot van de steenfabriek om de aanleg van een grondwal rondom de fabriek mogelijk te maken. De grondwal vormt een visuele en geluidswerende buffer van 6 tot 8 meter hoog tussen Malberg en de steenfabriek. De beplanting op de wal is afgestemd op de natuurdoelen van het Zouwdal en trekt dagvlinders, vleermuizen, hagedissen en zelfs dassen aan.

Toekomst
In het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht ligt een open ruimte waar Leembank CVBA momenteel leem uit de bodem haalt als grondstof voor de steenbakkerijen. Na deze werkzaamheden wordt hier binnen 10 tot 15 jaar een nieuw watergebonden bedrijventerrein ontwikkeld.

Albertknoop
Meer informatie over het project Albertknoop vindt u op www.albertknoop.eu.

 

Reacties