Subsidie voor het afkoppelen van regenwater

Foto: © Waterklaar.

Er komt steeds vaker extreme neerslag voor door het veranderende klimaat. Bij extreme neerslag komt er veel water op straat terecht en zorgt dit soms voor wateroverlast in woningen. Ook kan het riool deze grote hoeveelheden water niet verwerken. Om in de toekomst overlast door extreme regenval te verminderen, het grondwater op peil te houden en verdroging te voorkomen, moet er iets gebeuren.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater. Afkoppelen kan bijvoorbeeld door de regenpijpen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Het afkoppelen draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval, omdat de riolering minder wordt belast. Zo is er meer capaciteit in het riool om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen. Tips leest u op de website www.waterklaar.nl.

Samen

Door samen de uitdaging aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat het regenwater niet langer in het riool terechtkomt, maar door de grond wordt opgenomen.

Een van de makkelijkste dingen die u dus gewoon thuis kunt doen, is de regenpijp afkoppelen. Daardoor stroomt het regenwater niet meer het riool, maar uw tuin in. Minder tegels of andere verhardingen in de tuin of bijvoorbeeld een vijver aanleggen helpt ook.

Subsidie aanvragen

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente Maastricht particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken die nu bij neerslag afvoeren naar het riool, af te koppelen. De stimuleringsregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt ‘op is op’.

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

In de stimuleringsregeling staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. De hoofdlijnen zijn:

  • Het oppervlak dat u afkoppelt is nu nog aangesloten op een riool.
  • Het oppervlak dat u afkoppelt bedraagt minimaal 200 m2.

Wilt u een oppervlakte afkoppelen tussen 20 en 200m2? Dan komen de eerste 15 aanvragers in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel vergoeding krijg ik?

  • De vergoeding bedraagt € 9,00 per m2 verhard oppervlak. De gemeente Maastricht stelt jaarlijks een zogenaamd plafondbedrag vast. De subsidieregeling stopt zodra het plafondbedrag is bereikt. Datzelfde geldt voor Waterschap Limburg.

Hoe vraag ik aan?

U vult het ‘aanvraagformulier afkoppelsubsidie hemelwater‘ in. Dit formulier kunt u downloaden (onder het kopje aanvraagformulier en subsidieregeling op deze pagina), ophalen of aanvragen bij de gemeente. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente.

Hoe lang duurt de aanvraag?

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, zijn dit de volgende stappen.

  • Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 14 werkdagen een afspraak gemaakt bij u thuis de situatie te bekijken.
  • Vervolgens hoort u binnen 6 weken of u in aanmerking komt voor subsidie.
  • Als u voor de subsidie in aanmerking komt, ontvangt u binnen 4 weken na toekenning hiervan het subsidiebedrag.
  • Het verhard oppervlak dient binnen 6 maanden geheel te zijn afgekoppeld. Dit dient u te melden bij de gemeente Maastricht.
  • Als het overeengekomen verharde oppervlak niet volgens afspraak is afgekoppeld, kan de beschikbare subsidie, vermeerderd met een boete van 100%, geheel worden teruggevorderd.

Aanvraagformulier en subsidieregeling

Reacties

Cookieinstellingen