Team Handhaven Openbare Ruimte; Hoe zorgen we dat iedereen zich aan de regels houdt?

Foto: © Gemeente Maastricht.

Maastricht zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Team Handhaven Openbare Ruimte heeft daarin een belangrijke rol. Over het werk van dit team willen zij graag met de burger in gesprek gaan op woensdag 12 juni en donderdag 13 juni. Zij horen dan graag van u hoe ze het werk van dit team het beste kunnen verdelen voor de komende 4 jaar.

Waar kunt u over meepraten?

Ze willen graag met u in gesprek gaan over de diverse onderwerpen die gaan over handhaven in de openbare ruimte. Het gaat onder andere om de invulling van gebiedsgebonden werk, controles op evenementen, de aanpak van jongerenoverlast, geluidsoverlast, fietshandhaving en de aanpak van de topdrukte-dagen in de stad.

Hoe ze dit willen doen?

Ze bespreken dit aan de hand van de volgende vragen.

  • Weet u wat de rol is van team Handhaven?
  • Vindt u de handhavers zichtbaar genoeg in uw buurt?
  • Moet het team bepaalde overlast met voorrang oppakken?
  • Vindt u dat de handhavers er voor u zijn als u hen nodig hebt?
  • Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel reageren op de vragen? Vul dan het online formulier in.

Wat gaan ze met uw bijdrage doen?
De informatie die zij tijdens de stadsgesprekken ophalen, gebruiken ze als input voor het nieuwe meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte. Dit meerjarenprogramma wordt voor het einde van het jaar opgesteld. Als deelnemer aan deze stadsgesprekken sturen zij u het meerjarenprogramma later dit jaar toe.

Waar vinden de stadsgesprekken plaats?
De stadsgesprekken vinden plaats op 2 locaties in Maastricht. Op woensdag 12 juni bent u vanaf 18.30 uur van harte welkom in de grote zaal van het buurtcentrum Het Ruweel, Malberplein 62. En op donderdag vanaf 18.30 uur in buurtcentrum ‘De hoeskamer vaan Nazareth’, Miradorplein 39.

Bent u erbij?
Wilt u meedoen? Meld u dan uiterlijk 10 juni aan. Vermeld ook met hoeveel personen u komt? U kunt zich aanmelden via:
via e-mail: [email protected] Met als onderwerp: STADSGESPREK.

Reacties

0