Proef Krachtenbundeling: organisaties bundelen krachten voor verandering in zorg

Foto: Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs) via gemeente Maastricht.

Twaalf organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in de buurt hebben op maandag 15 april hun krachten gebundeld. Zij staan samen voor een verandering van de lokale zorg en welzijn. Bovendien doen zij dit samen met de burgers van Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld.

Krachtenbundeling is een proef om zorg en welzijn in de wijk beter te organiseren, tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als gevolg. In plaats van een focus op zorg, gaan we naar aandacht voor leven. Goed wonen, leren, werken, en vrije tijd doorbrengen.

Team
De organisaties die hun krachten gebundeld hebben in het project, vormen samen een nieuw team in bovenstaande buurten. Dit team is opgebouwd uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Andere zorgverleners, zoals de huisarts, zorgknooppunten op scholen en de wijkagent, staan in directe verbinding met het team. Zo biedt het team begeleiding op de verschillende leefgebieden; wonen, leren, werken, en vrije tijd.

Op maat helpen
Paul Schefman (bestuurder Levanto) legt uit: ‘In de proef in Malberg bundelen gemeente Maastricht, welzijns- en zorgaanbieders gezamenlijk hun krachten om inwoners van Malberg met een ondersteuningsvraag op maat te helpen. Zij doen dit op basis van de principes van positieve gezondheid en op basis van wat ze in de Blauwe Zorg geleerd hebben.

Deze krachtenbundeling is erop gericht om een aantal effecten te realiseren: dat de burger eigenaar is van zijn traject en zelf bepaalt welke keuzes gemaakt worden, dat professionals doen wat nodig is en dit collectief doen waar mogelijk en individueel waar nodig, dat de professionals meer ruimte ervaren en minder regels om te doen wat nodig is en dat meer gezondheid geboden wordt voor minder geld.’

Vertrouwen in de professional
Wethouder Mara de Graaf (o.a. Wmo, Welzijn): ‘Met deze Krachtenbundeling vragen we onze zorgprofessionals in de buurt om, los van de belangen van de eigen organisaties, écht samen te werken om de buurtbewoners te helpen. Daarvoor krijgen ze ruimte en vertrouwen. Dat is nieuw, net zoals de brede samenstelling van het team. Zo blijven we gezamenlijk op zoek naar steeds betere manieren om onze inwoners met een hulpvraag te ondersteunen.’

De twaalf organisaties die hun krachten bundelen: Trajekt, Levantogroep, Stichting Radar, Anacare, Youz, Kredietbank Limburg, Altracura, Xonar, Envida, Mee Zuid Limburg, Zorg in ontwikkeling en de gemeente Maastricht.