112

40% inwoners Maastricht ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Foto:

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt. Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren.

Vooral inwoners van basisteamregio’s van de politie in de grote steden geven vaker aan veel drugsoverlast te ervaren. Dit blijkt uit gegevens van de Veiligheidsmonitor 2019.

Maastricht
In Maastricht liggen de cijfers veel hoger dan het landelijke gemiddelde. 41,2 procent van de inwoners van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt. 8,6 procent zegt daar veel overlast van te ervaren.

(Tekst loop door onder afbeelding) 

Bij drugsoverlast negatiever oordeel over leefbaarheid
Van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder die veel overlast ervaren van drugsgebruik of -handel, geeft bijna de helft (46 procent) ook aan dat hun buurt er in de afgelopen 12 maanden op het vlak van de leefbaarheid op achteruit is gegaan. Dit is een factor 4 hoger dan bij inwoners die hiervan minder of geen overlast ervaren (11,9 procent). Het landelijk gemiddelde komt op 13,2 procent uit.

Mensen die problemen met drugsgebruik ervaren, rapporteren ook vaker andere vormen van overlast, zoals het lastig vallen van mensen op straat, dronken mensen op straat en rondhangende jongeren. Van de mensen die veel overlast van drugsgebruik of -handel ervaren, zegt 24,2 procent dat dit probleem als eerste moet worden aangepakt. Bij de mensen die geen of weinig overlast ervaren, geeft 1,4 procent aan dit als eerste aan te willen pakken.

Bron CBS.

Reacties

Cookieinstellingen